OKRES KWALIFIKACJI

Miesiące Obrotowe czerwiec – październik 2016


KWALIFIKACJE NA SESJĘ AWT

piątek/sobota/niedziela + party

  • AWT 2016 lub PT/MILL lub 3 x 5000 TVP w każdym z 3 kolejnych miesięcy

KWALIFIKACJE NA SESJĘ AKTYWNEGO SUPERVISORA

piątek/sobota/niedziela + party

3 x 2 500 TVP w każdym z 3 kolejnych miesięcy lub 500 RO w 1 miesiącu lub 5 000 TVP w 1 miesiącu.


KWALIFIKACJE NA SESJĘ GŁÓWNĄ

sobota/niedziela + party

Opcja 1 – wyłącznie dla Supervisorów:

  • 2 500 TVP łącznie w 2 kolejnych miesiącach okresu kwalifikacyjnego

Opcja 2 – dla Partnerów poniżej pozycji Supervisora:

  • 2 500 PPV + DLV łącznie w 2 kolejnych miesiącach okresu kwalifikacyjnego

+ wszyscy (w tym nowi) zakwalifikowani Supervisorzy w okresie kwalifikacyjnym lipiec (PO za czerwiec) – listopad (PO za październik)


KWALIFIKACJE NA TOP STAR

piątek/sobota/niedziela + kolacja VIP + party

Łącznie 16 000 TVP w 3 kolejnych miesiącach, minimum 2 500 TVP w każdym z tych trzech kolejnych miesięcy

NAGRODY DLA TOP STAR: 
• zakwaterowanie gratis – obejmuje wyłącznie zakwalifikowanych Partnerów z Czech i Słowacji
• kolacja VIP
• miejsca VIP
• rejestracja VIP
• ponadto specjalny present


DARMOWE ZAKWATEROWANIE:

Obowiązuje tylko dla członków czeskim i słowackim.

hotel_pokoj hotel_aquapark


KOLACJA VIP

GDZIE:
KARCZMA U KAROLA – KAROLOWY DWÓR

karlowy-dwor

KIEDY:
Piątek 18.11.2016
20:30 – 23:00

KWALIFIKACJE:

Min. 16 000 TVP w każdym z 3 kolejnych miesięcy

topstar